Welkom bij de Open Source school.

Deze website is in ontwikkeling, straks hopen wij samen met jou te voorzien in open source oplossingen specifiek gericht op het ondersteunen van scholen bij hun ICT management. Er bestaan oplossingen die gebasseerd zijn op open standaarden en ontwikkeld op open source software, waarmee scholen een "echt" alternatief hebben voor kostbare gesloten producten van commerciële aanbieders.
Scholen hebben een echte vrije keuze zonder gebonden te zijn EN te blijven aan leveranciers en gesloten software. Hierdoor worden de totale kosten voor onderhoud en management van ict tot een aanvaardbaar laag niveau terug gebracht waardoor er meer geld over blijft voor het onderwijs zelf.
Vandaag is het begin van een nieuw hoofdstuk voor educatieve software en wij hopen dat jij je bij ons aansluit. Open Source oplossingen zijn helaas weinig tot niet bekend binnen het onderwijs, nu je ons gevonden hebt willen wij je vragen om straks nader kennis te maken met deze oplossingen.
Deze site is opgericht met een doel, scholen en onderwijs verder helpen en informeren over het bestaan en de implementatie van Open Source in het onderwijs.
Wij zijn een kleine groep van gelijkgestemden maar met een grote droom én de intentie om de manier waarop software is verkocht en wordt toegepast in scholen te veranderen.
Al jaren zien wij hoe software multinationals software verspreiden, waarvan aspecten als privacy en kwaliteit niet door het publiek gecontroleerd kunnen worden. Daarboven voorkomen deze multinationals, dat het onderwijs over kan stappen op open en vrije alternatieven.
Onderwijs, dat weinig budget heeft en nog minder keuzes.
Wij zijn getuige geweest van halfslachtige en falende ict implementaties waarbij waardevol onderwijsgeld is verspild dat eigenlijk naar het klaslokaal en de leerlingen had moeten gaan. Mocht je je door bovenstaande aangesproken voelen, wil je meer weten over Open Source oplossingen of heb je hierover al veel kennis en ervaring, neem de volgende stap door je aan te melden op het forum.